رستوران محدوده جمهوری

نیروی آقا و خانم جهت مهمانداری و خدماتی
نوع آگهی: 
استخدام
موبایل: 
09133559848