نیازمند فروشنده موبایل

به چند فروشنده موبایل و لوازم جانبی نیازمندیم متقاضیان باید آشنایی کامل به کار موبایل داشته باشند پس از دوره آموزشی طبق قانون کار حقوق پرداخت میشود آدرس ابتدای بلوار امام جعفر صادق بعد از اداره تربیت بدنی هایپر موبایل ثامن
نوع آگهی: 
استخدام
موبایل: 
09131547790