استخدام نیروی کار انسانی 10 نفر

آهنگر-جوشکار-برقکار-رنگ کار-کمد ساز-داربست فلزی-نصاب تابلو مشخصات: مرد حداقل مدرک دیپلم کارت پایان خدمت سابقه کار حداقل 3 سال حقوق بین 2/500 تا 4/000 با اضافه بیمه،پاداش،مرخصی آدرس ثبت نام:میدان معلم به سمت باهنر.کوچه باغ مصدری پلاک 50
نوع آگهی: 
استخدام
موبایل: 
09101825077