فروشنده خانم خیابان مسکن

به یک همکار خانم جهت کاردرمغازه پوشاک بچه گانه وزنانه شیفت عصرنیازمندیم. ساعت کاری 5ساعت درروزوحقوق ساعتی 5000تومن
نوع آگهی: 
استخدام
موبایل: 
09140695002