نیروی کار

دونفر نیرو نیمه ماهر جهت اجرای کار برق حقوق ثابت. کار دایم
نوع آگهی: 
استخدام
موبایل: 
09334098531