نیازمند شاگرد سیم پیچ ماهر و ساده

نیازمند شاگرد در کارگاه سیم پیچی محدوده دروازه قرآن ساعت کاری 8صبح الی 4بعدازظهر حقوقم توافقی
نوع آگهی: 
استخدام
موبایل: 
09139671825