بازاریاب دروپنجره دوجداره

به یک نیروی ترجیحا آقا برای بازاریابی دروپنجره دوجداره داشتن ماشین یا موتور الزامیست برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید
نوع آگهی: 
استخدام
موبایل: 
09135202621