استخدام راننده بیل مکانیکی زنجیری

استخدام راننده بیل مکانیکی زنجیری 250 برای معدن محدوده یزد حدود 60 کیلومتری یزد
نوع آگهی: 
استخدام
موبایل: 
09131577917