شاگرد دوغابریز سنگکاری

سلام شاگرد ساده دوغابریز سنگکاری ساعت کاری 8 تا 4 وسیله حتما داشته باشه مزدم 100تا 130تومن تصویه بصورت هفتگی .
نوع آگهی: 
استخدام
موبایل: 
09019986374