منشی برای ارایشگاه زنانه

به یک نفر منشی تمام وقت برای ارایشگاه زنانه نیازمندیم. با حقوق ثابت ادرس.بلوار پروفسور حسابی کوچه سوپر سان رضوان 6 شمالی . شماره تماس *********** لطفا فقط تماس بگیرید. اسمس جواب نمیدهم
نوع آگهی: 
استخدام
موبایل: 
09131597115