فروشنده پوشاک مردانه

به 2 نفر نیروی آقا جهت فروشندگی در فروشگاه مردانه واقع در مجتمع ستاره یزد با حقوق عالی نیازمندیم. شرایط:متعهد و منظم،ظاهر آراسته،خوش برخورد و بیان قوی.
نوع آگهی: 
استخدام
موبایل: 
09910701018