کارگر ماهر جهت کار بلوک زنی

دست مزد توافقی سوییت برای خواب
نوع آگهی: 
استخدام
موبایل: 
09135201963