به چند کارگاه خانگی نیاز دارم برای دوخت لباس کار

دوخت کامل لباس کار ؛ هرکسی قبلا انجام داده یا کارش اینه (کننده همین کار باشه) پیام بده یا تماس بگیره غیر از این خواهشا پیام و زنگ نزنن مزد خوب میدم کارم همیشه دارم
نوع آگهی: 
استخدام
موبایل: 
09137669467