نیازمند خانم جهت کار در فروشگاه موبایل و کامپیوتر

نیازمند یک خانم جهت همکاری و فروش در فروشگاه موبایل و کامپیوتر یگانه وآشنا بودن با اینستاگرام جهت به دست گرفتن پیج اینستاگرام فروشگاه
نوع آگهی: 
استخدام
موبایل: 
09138601381