پرستار

نیازمندپرستار خوب وجوان برا سالمند.
نوع آگهی: 
استخدام
موبایل: 
09137771145