نگهبان کارخانه

نیازمند یک نگهبان بومی یزد شهرک صنعتی
نوع آگهی: 
استخدام
موبایل: 
09176545438