استخدام صندوق دار خانم

ساعت کاری 11:45 تا 16:15 شب یک در میان از ساعت 19 الی 22 حقوق ساعتی آشنایی با کامپیوتر
نوع آگهی: 
استخدام
موبایل: 
09131581285