استخدام کارگر نساجی تابندگی

شرکتی واقع در شهرصنعتی جهت بسته بندی مواد اولیه خود بصورت کنتراتی موقت به تعدادی کارگر نیاز دارد.
نوع آگهی: 
استخدام
موبایل: 
09197258878