منشی دفتردار

خانم جهت کار در دفتر ظاهر آراسته و منظم باشد ساعت کاری هشت و نیم الی سیزده ونیم
نوع آگهی: 
استخدام
موبایل: 
09131514599