منشی موسسه حقوقی

حداقل فوق دیپلم مسلط به کامپیوتر آشنایی با کاردفتری متعهدومنظم پوشش ورفتار مناسب درصورت خانم بودن متاهل باشد
نوع آگهی: 
استخدام
موبایل: 
09305255768