جوشکار ماهر و نیمه ماهر

جوشکار ماهر درب و پنجره یا اسکلت یا شاسی کشی کشی نما کار کرده باشه یا نیمه ماهر به عنوان کمکی
نوع آگهی: 
استخدام
موبایل: 
09021500913