نیازمند فروشنده خانم.صبح ها.ماهی

به یک نفر همکار خانم جهت کار در پوشاکی(شیفت صبح.شش ساعت کار) حوالی میدان همافر نیازمندیم. ساعت کار:8تا14 حقوق ماهیانه یک میلیون و دویست لطفا مشخصات خود را به شماره پیامک کنید..
نوع آگهی: 
استخدام
موبایل: 
09137752104