نیاز به نیروی کار

لطفا توضیحات را با دقت بخوانید و فقط تماس بگیرید(پیام ندهید) به چند نیروی متعهد با شرایط زیر نیازمندیم -خانم حداکثر سن 35 سال. شیفت شب(4 عصر الی 12شب) جهت کار در اشپزخانه(کمک اشپز) -خانم جهت صندوق داری کافه(خوش برخورد و خوش بیان)(8صبح الی 4 عصر) -اقا، جوان و دارای اراستگی ظاهری شیفت شب(4عصر الی 12 شب) جهت سالنداری و ارتباط با مشتری -اقا جهت کار در بوفه ی باشگاه از ساعت 4 تا 10 شب - بعد از‌اموزش کامل، بیمه و حقوق طبق قانون کار
نوع آگهی: 
استخدام
موبایل: 
09132741954