به دو فروشنده خانم در محیط خانمانه محدوده صفاییه

حقوق توافقیه و یک نیرو ساعت 9صبح تا2/30 و یک نیرو بعداز ظهر 5تا9/30شب حتما پرانرژی و شاداب و فعال برای هم فروشندگی هم مدیریت و ادمین پیج
نوع آگهی: 
استخدام
موبایل: 
09128779757