نیروی ساده جهت بسته بندی

سلام یک نفر نیروی ساده مرد سن 20 تا30 سال باشد دونفرخانم جهت بسته بندی در شهرک صنعتی یزد جهت سرویس دهی از میدان دانش آموز .بلوار خامنه ای .میدان امام علی . بلوار فرودگاه خیابان اسکان .آزادشهر. خیر آباد
نوع آگهی: 
استخدام
موبایل: 
09139529588