شاگرد جوشکار یا درب پنجره ساز

با سلام شاگرد جوش کار یا درب و پنجره ساز مخوام برای مغازه آهنگری یا شاگرد کیلوی آهنگری
نوع آگهی: 
استخدام
موبایل: 
09162131377