نیازمند کارگر ساده جهت کارلوله کشی ساختمان

نیرو جوان فعال متعهد به کار جهت کار تاسیسات ساختمان جهت وردستی استاد کار ساعت کار 7 الی 15 حقوق ماهانه تسویه از 2میلیون تا 4 میلیون بستگی به کار کرد خودتان دارد به صورت دائم میخواهیم .
نوع آگهی: 
استخدام
موبایل: 
09131573689