نیازمند جوشکار ماهر نیمه ماهر

نیازمند جوشکار ماهر نیمه ماهر
نوع آگهی: 
استخدام
موبایل: 
09140721346