فروشده مرد جهت تجهیزات کابینت

به یک نفر فروشنده مرد 30 تا 40 سال جهت فروش تجهیزات کابینت نیاز مندیم
نوع آگهی: 
استخدام
موبایل: 
09130710710