شاگرد لوله کش

به یک شاگرد جهت لوله کشی ساختمان نیازمندیم
نوع آگهی: 
استخدام
موبایل: 
09130726764