کاردرمنزل شرکت دانش بنیان

یک شرکت دانش بنیان درنظر دارد ازافراد واجدالشرایط دعوت به عمل آورد. بدون داشتن محدودیت سنی بدون داشتن هیچ تخصصی وهیچ جا ومکان ازخانم های خانه دار تا دانشجویان لطفا حتما رزومه خودرا روات ساپ بفرستید
نوع آگهی: 
استخدام
موبایل: 
09395253875