کمک انباردار و فروشنده

سلام و درود مجموعه ای معتبر نیازمند نیروی کار است انبار دار اقا با حقوق و مزایا محدوده بلوار ازادگان فروشنده خانم یا آقا متعهد و زرنگ دو شیفت محدوده خیابان قیام
نوع آگهی: 
استخدام
موبایل: 
09338309000