راننده جرثقیل

به یک نفر راننده جرثقیل فعال و کاری ، فنی خوب و با سابقه نیازمندیم ، اولویت با افرادی که کار ثابت برای جرثقیل هم دارند میباشد
نوع آگهی: 
استخدام
موبایل: 
09103862454