نیازمند نیرو برقکار ساختمان بصورت درصدی

بیازمند نیرو برقکار ماهر بصورت درصدی
نوع آگهی: 
استخدام
موبایل: 
09131575343