نیازمند سرویس خصوصی خانم برای خانم حقوق

به یک نفر سرویس خانم برای جابه جایی همسرم در هر لحضه از شبانه روز با حقوق ماهانه خوب نیازمندیم کسی شرایط داشت تماس بگیره یا علی
نوع آگهی: 
استخدام
موبایل: 
09170038597