پیک موتوری با حقوق

به تعدادی نیروی پیک موتوری جوان (حداکثر 35 سال) با حقوق هم ساعتی و هم سرویسی در محدوده باهنر نیازمندیم. جهت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.
نوع آگهی: 
استخدام
موبایل: 
09365277744