منشی خانم حقوق مناسب + مزایا + محیط کار آرام

منشی خانم با روابط عمومی بالا مسلط با مبانی کامپیوتر هماهنگی تلفنی امور اداری و بازاریابی تلفنی حقوق عالی + مزایای مناسب + محیط کاری عالی و آرام تماس با مدیریت داخلی آقای بهنود
نوع آگهی: 
استخدام
موبایل: 
09127015202