شرکت خدماتی ستاره کویر

اعزام نیرو جهت نظافت کلیه اماکن
با نیروهای خانم واقا
منازل نوساز و دفاتر شرکتهاوادارات
بدون تعطیلی
پاسخگویی ۲۴ساعته
اعزام نیروی مرد حتی شبها
مدیریت صادقی

09925954213
نوع آگهی: 
خدمات
موبایل: 
09925954213
دسته بندی: 
آگهی ویژه: 
نمایش این آگهی بعنوان آگهی ویژه