انباردار آقا در شهرک صنعتی با بیمه حقوق 7 میلیون

نیازمند انباردار مرد حداکثر سن ۲۸ سال حداقل مدرک تحصیلی دیپلم
شرح کلی کار: کنترل و شمارش کالاهای ورودی و خروجی از انبار
ساعت کار ۸ الی ۱۶
شنبه تا ۵شنبه
محل کار: جنب شهرک صنعتی یزد
ایاب و ذهاب با خود پرسنل و شرکت سرویس ندارد.
آشنایی با کامپیوتر و اکسل الزامی .
حقوق ۷ میلیون
بیمه دارد
نوع آگهی: 
استخدام