واگذاری شرکت تولید نوشیدنی در میبد

یک شرکت نوشیدنی در میبد یزد واگذار می گردد توجه کنید که مجوز شرکت نوشیدنی در استان یزد دیگه صادر نمیشه
تولیدات شرکت : (الورا ، تخم شربتی ، ابمیوه نوشیدنی ، عرقیات ، نکتار)
واقع شده در میبد یزد
(وام ده میلیاردی اماده )
(امکان انتقال به شهرستان دیگر )
با تجهیزات کامل و مجوزات -چند برند صفر
ودانش فنی
ملک ان استیجاری میباشد
به قیمت کار شناسی به فروش میرسد
نوع آگهی: 
برای کسب و کار
تلفن: 
09138537470
موبایل: 
09131577756
آگهی ویژه: 
نمایش این آگهی بعنوان آگهی ویژه